Realme 6400万新机10月亮相,800万超广角+微距

红米和realme先后公布了6400万像素新机,红米官方确认将首发三星6400万像素,预计在本月底亮相(首发机型可能是红米Note 8系列)...